projektový den - Advent

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se uskutečnil ve 4. + 5. třídě projektový den s vánoční tematikou. Vyučování začalo seznámením s odborníkem z praxe a stručným shrnutím toho, co děti během následujících hodin čeká. Samotný projekt začal neformálním povídáním o předvánočním čase, zpěvem známých koled. Následoval poslech textu a rozdělení rolí v krátké divadelní scénce. Pro realizaci scény jsme si připravili vystřihovánky koledníků a potřebných postaviček, zopakovali písně Jak jsi krásné neviňátko a My tři králové jdeme k vám. Následovaly pokusy o vlastní tvorbu veršů, které by byly pokračováním písně. Každý žák si vystřihl postavičku, přikreslil, co by Ježíškovi přinesl a vytvořil vlastní verše. Následovala dramatizace scény u Ježíškovy kolébky s přímou tvorbou papírového betlému.

Všechny děti celé vyučování strhlo, byly velmi pozorné a aktivní. Paní lektorka byla nadšena jejich zaujatostí i slušným chováním. Věřím, že nás opět navštíví třeba s velikonočním programem. 

L. Skanderová