vánoční dílny

2019

V pátek 29. listopadu se konaly tradiční vánoční dílny. Více jak 60 dětí, které si přišly vytvořit vánoční dekorace si mohly vybírat z devíti dílen podle svého zájmu a šikovnosti od jednodušší (zdobení vánočního perníčku) až po tu nejtěžší (vánoční baňku vyrobenou patchworkovou technikou).

Během práce si mohli všichni účastníci zakoupit něco dobrého z nabízeného občerstvení. Poprvé se také podával punč pro děti i dospělé. A že všichni odcházeli spokojeni, je vidět na našich snímcích.

Ke zdaru akce přispěli všichni pracovníci ZŠ a jídelny, za což jim patří velký dík. Poděkování zaslouží rovněž rodiče, kteří napekli různé dobroty, které se beze zbytku prodaly. 

 L. Skanderová